Watersportcentrum 't Garijp

Corona maatregelen

Nu boeken

Omdat wij een jeugd zeilschool zijn, mogen wij met Hemelvaart en Pinksteren van start ! Voor de kinderen t/m 12 jaar geldt de afstand van 1,5 meter niet. Voor de kinderen van 13 t/m 18 jaar geldt deze wel. Als we ons samen aan de maatregelen houden, zorgen we ervoor dat we de verspreiding van het virus minimaliseren. Als zeilschool hebben wij van onze branchevereniging, de HISWA-RECRON, veiligheids- en hygiëneprotocollen ontvangen waar wij ons strikt aan zullen houden.

In aanvulling op de protocollen van het RIVM en de HISWA-RECRON, hebben wij voor onze zeilschool de volgende specifieke maatregelen getroffen:

  • Voor kinderen vanaf 13 t/m 18 jaar geldt dat de Topaz alleen maar als éénmans boot gebruikt kan worden. Uitzondering hierop zijn kinderen uit een zelfde huishouden.
  • Bij corona verschijnselen/klachten van de cursist, verzoeken wij thuis te blijven. Mochten we gedurende de dag, deze verschijnselen waarnemen, behouden wij ons het recht voor om de cursist naar huis te sturen (dit gaat uiteraard in overleg met de ouders/verzorgers). Dit geldt uiteraard ook voor onze instructeurs.
  • Kinderen worden 's ochtends door onze instructeurs opgevangen op de parkeerplaats. Ouders worden verzocht zoveel mogelijk alleen te komen en/of te carpoolen indien mogelijk. (kinderen tot 12 jaar).
  • De groepen zullen verspreid worden over ons terrein. We hebben gelukkig voldoende ruimte hiervoor.
  • Geef de kinderen, naast het gebruikelijke lunchpakket, voldoende drinken mee. Het liefst in een bidon.
  • Was, na gebruik te hebben gemaakt van het sanitair, altijd je handen met de daarvoor aanwezige desinfecterende middelen. De diploma uitreiking vindt voorlopig zonder de ouders plaats.
  • Aan het einde van de dag worden de kinderen weer onder begeleiding naar het parkeerterrein gebracht waar u ze weer op kunt halen.

Om zowel instructeurs als ouders te beschermen, verzoeken wij een ieder rekening te houden met de 1,5 meter afstand. Als er vragen en/of opmerkingen zijn tijdens de cursus, kan er ook altijd gebeld worden met ons. Wij zullen de hele dag telefonisch bereikbaar zijn. Volg de eventuele instructies/adviezen van de instructeurs.

image004

De galerij is niet gevonden!